Hem - Visum

Visum till Armenien

Från och med den 10 januari 2013 reser medborgare i EU eller Schengenländer utan visum till Armenien. Man kan stanna i landet 180 dagar under en 1-års period.

Andra föreskrifter kan förekomma för medborgare från andra länder. 

Mer information om visumkrav finns under följande länk: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia

Visum till Azerbajdzjan

Visum krävs för svenska, norska och finska medborgare. Andra föreskrifter kan förekomma för medborgare från andra länder. Vänligen kontakta oss för ytterligare information.

Följande handlingar krävs för att ansöka om visum:

 • Pass i original (visumet stämplas in i passet)
 • Ifylld visumansökan (alla frågor skall besvaras)
 • 2 färgfoton (limmas på ansökan)
 • 1 passkopia

Pass:

Pass ska vara giltigt minst 6 månader efter visumets förfallodag och ska innehålla minst 2 tomma sidor. Kontrollera att passet är helt. Pass som börjat gå sönder godkänns inte av konsulatet/gränsmyndigheter och anses vara ogiltiga.

Krav på foto:

 • 2 färgfoton (ca 35 x 45 mm)
 • skall vara välliknande och av god kvalitet och inte äldre än 6 månader
 • taget rakt framifrån mot en jämn och ljus bakgrund
 • utan huvudbonad (undantag medges av religiösa skäl men hela ansiktet måste då synas)
Download pdf

Visum till Georgien

EU medborgare behöver ej visum för resa till Georgien.

Pass:

Pass ska vara giltigt minst 6 månader efter hemresedatum och ska innehålla minst 2 tomma sidor. Kontrollera att passet är helt. Pass som börjat gå sönder godkänns inte av gränsmyndigheter och anses vara ogiltiga.

Andra föreskrifter kan förekomma för medborgare från andra länder. Vänligen kontakta oss för ytterligare information.

Visum till Kina

Visum till Kina krävs för nordiska medborgare.

Följande handlingar krävs för att ansöka om visum:

 • Pass i original (visumet stämplas in i passet)
 • Ifylld visumansökan
 • 1 färgfoto med vit bakgrund

OBS!  Från och med den 9/8-2016 krävs att de sökande som har pass utfärdade efter den 01.01.2014 även bifogar det tidigare passet i original. Alternativt en kopia på samtliga sidor i passet. 

Det tidigare passet skall bifogas i original eller som fullständig kopia tillsammans med visumansökan. Är det längre än 3 månader mellan utfärdandedatum på det giltiga passet och det tidigare passets utgångsdatum så behöver ett intyg bifogas. Intyget skall innehållande en förklaring på varför resenären varit utan pass under denna period.

Pass:
Kontrollera att passet är helt och att det är giltigt minst 6 månader efter hemresedatum. Pass som börjat gå sönder godkänns inte av konsulatet/gränsmyndigheter och anses vara ogiltiga.

Inbjudan

Inbjudan krävs för dem som söker turistvisum till Kina.

Har du bokat hela resan i Kina genom oss ordnar vi med inbjudan utan kostnad. 

Har du bokat din vistelse i Kina på egen hand men önskar få vår hjälp med visumarrangemang, så behöver du komplettera med ytterligare dokument. Vänligen kontakta oss för mer information eller besök Chinese Visa Appplication Service Center

Är du icke-svensk medborgare bosatt i Sverige måste kompletterande dokument som personbevis, kopia på svensk id-handling och ett intyg från arbetsgivare bifogas med dina visumhandlingar. Det är numera endast möjligt att ordna kinesiskt visum för icke-svenska medborgare som är bosatta i Sverige, så är du t.ex. finsk medborgare bosatt i Finland hänvisas du till kinesiska ambassaden i Helsingfors för att ordna med visum där.

Ladda ned visumansökan till Kina nedan (pdf-dokument): 

Download pdf

Visum till Kirgizistan

Svenska medborgare behöver ej visum för resa till Kirgizistan och kan stanna visumfritt i landet i upp till 60 dagar. Andra föreskrifter kan förekomma för medborgare från andra länder. Vänligen kontakta oss för ytterligare information.

Pass:

Pass ska vara giltigt minst 90 dagar efter visumets förfallodag och ska innehålla minst 2 tomma sidor. Kontrollera att passet är helt. Pass som börjat gå sönder godkänns inte av konsulatet/gränsmyndigheter och anses vara ogiltiga.

Från och med den 4 november 2016 kräver de kirgiziska myndigheterna att samtliga utländska medborgare som reser in i Kirgizistan registrerar sig inom fem dagar efter inresa i landet. Detta krävs även medborgare i länder där viseringsfrihet råder. I fall där inresa ägt rum före den 4 november 2016 krävs ingen registrering om personen i fråga inte stannar längre i landet än 60 dagar. 

Läs mer på UD:s hemsida Reseinformation Kirgizistan>>

Visum till Moldavien

EU-medborgare behöver inte visum till Moldavien.

Aktuell information finns på Moldaviska utrikesministeriets hemsida.

Visum till Mongoliet

Visum till Mongoliet krävs för nordiska medborgare. Andra föreskrifter kan förekomma för medborgare från andra länder. 

Följande handlingar krävs för att ansöka om visum:

 • Pass i original. Passet ska vara giltigt minst 6 månader efter utresa från Mongoliet och innehålla minst 2 tomma sidor
 • Ifylld visumansökan på engelska
 • 1 foto. Fotot ska vara nytaget, välliknande och av god kvalitet 

Pass:

Pass ska vara giltigt minst 6 månader efter hemresedatum och ska innehålla minst 2 tomma sidor. Kontrollera att passet är helt. Pass som börjat gå sönder godkänns inte av gränsmyndigheter och anses vara ogiltiga.

Andra föreskrifter kan förekomma för medborgare från andra länder. Vänligen kontakta oss för ytterligare information.

Download pdf

Visum till Ryssland

Pris: 895 kr/person (visumavgiften ingår i paketresan i samarbete med Viking Line)

Sök och boka hotell online

Visum krävs för nordiska medborgare. Andra föreskrifter kan förekomma för medborgare från andra länder. Vänligen kontakta oss för ytterligare information.

Följande handlingar krävs för att ansöka om visum:

 • Pass i original (visumet stämplas in i passet)
 • Ifylld visumansökan (fylls i elektroniskt http://visa.kdmid.ru)
 • 1 foto i färg
 • Försäkringsintyg 

Elektronisk visumansökan: för att fylla i viseringsansökan elektroniskt, vänligen besök det ryska utrikesdepartementets hemsida, som har följande webbadress: http://visa.kdmid.ru. Glöm inte att skriva ut och signera den ifyllda visumansökan, samt att bifoga den till de övriga dokumenten.

Pass:

Pass ska vara giltigt minst 6 månader efter visumets förfallodag och ska innehålla minst 2 tomma sidor. Kontrollera att passet är helt. Ryska konsulatet godkänner inte pass som börjat gå sönder och anser dessa vara ogiltiga.

Krav på foto:

 • 1 foto i färg (ca 35 x 45 mm)
 • skall vara välliknande och av god kvalitet (taget i en fotoautomat/fotoateljé) och inte äldre än 6 månader
 • utan glasögon 
 • taget rakt framifrån mot en jämn och vit bakgrund
 • utan huvudbonad (undantag medges av religiösa skäl men hela ansiktet måste då synas) och utan glasögon
 • fotot ska klistras fast på ansökan

Försäkringsintyg avseende hemförsäkring (s.k. Rysslandsintyg, kopior godkänns) beställs från försäkringsbolaget (det är inget som man vanligtvis har hemma).  Intyget ska vara skrivet på engelska och namn på den försäkrade samt försäkringsperiod (fr.o.m. - t.o.m. datum) framgå. Intyget måste också vara stämplat och underskrivet av försäkringsbolaget. 

Visumhandlingarna som inte uppfyller dessa krav accepteras ej och medför därför att handläggningstiden förlängs.

Konsulära avdelningen äger rätten att bjuda in en sökande för en personlig intervju och ställa frågor om personliga, finansiella, affärsmässiga och korporativa förehavanden som står i samband med din resa samt om dennes ryska kontakter, partner och anhöriga. Ta hänsyn till att visumhandläggare kan förlänga behandlingsperioden upp till 30 kalenderdagar om det finns speciella orsaker.


Visum till Ukraina

EU medborgare behöver ej visum för resa till Ukraina och kan stanna visumfritt i landet i upp till 90 dagar.

 

Pass:

Pass ska vara giltigt minst 6 månader efter hemresedatum och ska innehålla minst 2 tomma sidor. Kontrollera att passet är helt. Pass som börjat gå sönder godkänns inte av gränsmyndigheter och anses vara ogiltiga.

 

Andra föreskrifter kan förekomma för medborgare från andra länder. Vänligen kontakta oss för ytterligare information.

Visum till Uzbekistan

Visum till Uzbekistan krävs för nordiska medborgare.

Kontakta oss för vidare information.

Visum till Vitryssland

Det är inte möjligt att ansöka om visum till Vitryssland i Sverige för tillfället. Visum kan ordnas på flygplatsen i Minsk. Vi hjälper till med inbjudan samt andra dokument som krävs vid bokning av hotell i Vitryssland genom oss. Kontakta oss för mer information.

Övriga handlingar som krävs för visum till Vitryssland:

 • Pass i original. Passet ska vara giltigt minst 90 dagar efter visumets förfallodag och ska innehålla minst 2 tomma sidor
 • Ifylld visumansökan på engelska
 • 1 foto (35 x 40 mm). Fotot ska vara nytaget, välliknande och av god kvalitet