Xian

Resa till Xian och Terrakottaarmén

Xian var Kinas huvudstad under mer än 1000 år och har en historia som sträcker sig över 3100 år tillbaka i tiden. Under Tang-dynastin (618-907) gick staden under namnet Chang An och var världens största stad. Xian var en framstående handelsstad och utgjorde början på sidenvägen under en epok då Kina blomstrade såväl ekonomiskt som kulturellt tack vare det stora utbytet med andra länder. Under Tang-dynastin var staden hela sju gånger större än idag och omgavs av en 4 mil lång stadsmur. Dåtidens Xian var indelad i en östlig del där Kineserna bodde, och en västlig del som inhyste stadens många utlänningar, som bland annat bestod av kristna, perser, japaner, koreaner, centralasiater och en betydande grupp muslimer.

År 904, några år innan Tangdynastin störtades och Zhu Wen utropade sig till kejsare av Liangdynastin, förstördes Chang An och de flesta av dess invånare fördrevs.

Dagens Xian, som är byggd på ruinerna efter Chang An, grundades under Ming-dynastins (1368-1644). Staden är omgiven av en cirka 15 km lång och mycket välbevarad stadsmur.

Terrakottaarmén uppfördes på order av kejsare Qin Shi Huang som regerade 246 till 210 f.Kr. för att vakta dennes grav. Området består av ett mycket stort antal lerfigurer i naturlig storlek som sammanlagt beräknas uppgå till cirka 8 000 soldater, 130 vagnar med 520 draghästar och 150 kavallerihästar. De allra flesta är dock fortfarande inte utgrävda det är därmed betydligt färre som finns för allmän beskådan i dagsläget. Kejsarens gravområde, i vilket terrakottaarmén ingår, påbörjades 246 f.Kr. och man beräknar att det tog 700 000 arbetare 39 år att färdigställa det. Kejsaren hade detaljerade instruktioner och ville till exempel att samtliga figurer skulle ha unika ansiktsuttryck.

Templet Wild Goose Pagoda reser sig stolt mot skyn. Detta tempel byggdes under Tangdynastin (618-907) och är en av de mest kända buddhistiska tempel i Kina. Templet hade en gång 13 olika gårdar och innehöll 1879 magnifika rum. Århundraden av väder, krig och seismisk aktivitet ledde dock till ett successivt förfall och det har därför varit nödvändigt att restaurera byggnaden flera gånger.
En massiv jordbävning år 1556 raserade stora delar av det 10-våningar höga templet. Återuppbyggnaden resulterade den 7-våningar höga byggnaden som fortfarande står i dag och som är något av ett arkitektoniskt underverk, byggt med lager av tegel utan murbruk. Den drygt 60 meter höga strukturen lutar märkbart åt väster.

Baxian Gong är det enda taoistiska templet i Xian och hem för omkring hundra munkar och nunnor. Förutom att förundras av det vackra templet uppskattar många besökare den antika marknaden som anordnas utanför tempelområdet varje onsdag och söndag.

Kontakta oss

Adress:
Östresor
Kungsholmsgatan 14

112 27 Stockholm